Akola DCC Bank Recruitment 2019 for Banking Officer/ Jr. Clerk

Akola DCC Bank Recruitment 2019

Akola DCC Bank Recruitment 2019 for Banking Officer/ Jr. Clerk and 75 posts- 

Akola DCC Bank Recruitment 2019 – Akola District Central Cooperative Bank Ltd jobs invited to MA/M.Com/M.Sc/M.Tech/Degree applicants for Apply Online for 75 posts for Banking Officer Gr-I/ Banking Officer Gr-II (Junior Management)/ Jr. Clerk (Support Staff). Those applicants who are interested in the vacancy information & completed all eligibility criteria process are given below.

About Akola DCC Bank-

दि अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही 108 वर्षाच्या सेवेची वारसा लाभलेली ही महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील पहीली जिल्हा सहकारी बँक होय. या बँकेचे अगदी आरंभीचे नांव दि अकोला सेंट्रल अर्बन बँक लि.,अकोला हे होते. सन 1908 मध्ये अकोला जिल्हयातील 12 प्रमुख समाजसेवी लोकांनी मिळून त्याकाळी अस्तित्वात असलेल्या 13 सहकारी संस्थांना कर्ज पुरविणारी सेंट्रल बँक, अकोला येथे काढावी, असा ठराव केला. तशी नोंदणी करण्यासाठी रीतसर अर्जही केला. त्या काळात मा.मि.हेमिंग्वे सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार होते. त्यांनी दि.5 फेबु्रवारी 1909 रोजी बँक रजिष्टर केल्याचे सर्टिफीकेट दिले.

भारतामध्ये 1904 साली सहकारी पतपेढयांचा कायदा पास झाल्यावर अकोला जिल्हयात सन 1908-09 पर्यंत वेगवेगळया प्रकारांच्या 13 सहकारी संस्था स्थापन झाल्या होत्या. सहकाराची तत्वे आणि सहकारी संस्थांचे महत्व लोकांना पटवुन देण्यासाठी सरकारने खास प्रचारक नेमले होते. लोकांची मने सहकाराला अनुकूल करण्याचे पुष्कळसे काम मा.के.पी.भट या अधिकाऱ्याने केले शासनाकडून सहकारी चळवळीला चांगलेच उत्तेजन मिळत असे अशा संस्था स्थापन करण्यात व त्यांना सफलतरा मिळवून देण्यात शासकिय अधिकारी तत्परतेने लक्ष घालीत असत.

अर्थात अकोला जिल्हयात ज्या 13 सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या, त्याचा परस्परांशी काही संबध नसे. त्या संस्थांची सभासदद संख्याही पुष्कळ असल्याने त्यांना चालु गरजा भागविण्यासाठी लागणारा पैसा स्थानिक सावकारांकडून घ्यावा लागत असे. या संस्थांच्या कार्याचा व्याप जसजसा वाढू लागला तसतशी पैसे देणारी एखादी केंद्रीय पेढी असण्याची अधिकाधिक गरज भासू लागली. अशा कंद्री पेढीशी त्या सहकारी संस्था जोडून व तेथूनच सर्व संलग्न संस्थांना कर्ज पुरवठा व्हावा, असा त्या 13 सहकारी संस्थांचे चालक विचार करु लागले.. त्याप्रमाणे विचार करणारे जिल्हयातील प्रमुख लोक सन 1908 च्या जानेवारी महिन्यात एकत्र जमले व अकोला जिल्हयासाठी को-ऑपरेटिव्ह सेंट्रल बँक काढण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. बारा प्रमुख लोकाच्या सहयांनी ही बँक को-ऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारकडे रजिस्टर करण्यासाठी रीतसर अर्ज त्यांनी पाठवला. तो कायद्याप्रमाणे तपासल्यावर मंजूर करण्यात आला व त्या संबंधीचे अधिकृत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटवर लिहिल्या प्रमाणे 5.2.1909 रोजी रजिस्ट्रार साहेबांची सही होऊन अकोला को-ऑप.सेंट्रल बँक नोंदली गेली.

Reference- Akola DCC Bank website

Job detail for Akola DCC Bank recruitment 2019-

Vacancy 75 posts

Post/Designation Banking Officer Gr-I/ Banking Officer Gr-II (Junior Management)/ Jr. Clerk (Support Staff)

Experience- Experienced

Salary- Rs.8,000-39,000/-Month

Job Location- Maharashtra

Last Date- 10th December 2019

Akola DCC Bank Recruitment 2019 – Detailed Eligibility criteria:

For Banking Officer-I/Banking Officer-II (Junior Management):

 • Candidates should be Post Graduation in MA (Economics)/ M.Com/ M.Sc/ M.Tech (Agri) from a recognized University with minimum 50 % Marks
 • Experience: Candidate should have minimum 5 years of experience of work in Banking Organization for Banking Officer-I post.

For Junior Clerk (Support Staff):

 • Candidates should be Graduation in any discipline from a recognized University with minimum 50% marks.

Age Limit (as on 01.11.2019): 

 • For Banking Officer-I: Not below 35 years and not above 42 years
 • For Banking Officer-II: Not below 28 years and not above 35 years
 • For Junior Clerk: 20 to 28 years.

List of Vacancies of Akola DCC Bank 2019-

Post Wise Name Number of Vacancies
Banking Officer-I 15 posts
Banking Officer-II 30 posts
Junior Clerk 30 posts

Salary Structure:

 • For Banking Officer-I: Rs.39,000/- per month
 • For Banking Officer-II: Rs.29,000/-per month
 • For Junior Clerk: Rs.8000/- per month & After confirmation the approximate gross salary will be around Rs.22000/-per month.

Selection Process:

The selection will be based on the online exam and interview. 

Application fee: Rs.1000/-

Mode of Payment: Online Payment

Apply for Akola DCC Bank Recruitment 2019-

All interested candidates can apply for this post online on or before 10th December 2019.

For More Information: Click here

To Apply: Click here

Important Dates:

 • Starting of on-line registration of application: 26.11.2019
 • Closure of registration of application: 10.12.2019
 • Closure for editing application details: 10.12.2019
 • Last date for printing your application: 25.12.2019
 • Online Fee Payment: 26.11.2019 to 10.12.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top